GESTIÓ DE MUDANCES AL DETALL

Organitzem la mudança de la teva casa, oficina, estudi etc.

Com ho gestionem:

Rebem la mudança el dia i l’hora pactats amb l’empresa de mudances
i ens assegurem del bon desmuntatge i manteniment dels mobles.

T’ajudem en l’embalatge previ a la mudança, classificant i guardant
tot el que necessites traslladar

Ens traslladem al lloc de destinació i ens assegurem del bon muntatge
i manteniment del mobles i de totes les caixes anteriorment
embalades i classificades.

Obrim total o parcialment les caixes i t’ho posem al seu lloc.

Tu tries: t’ho fem o ho fem amb tu.